Үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт илтгэлийн  уралдаанд Г.Энхжаргал багш ТУСГАЙ БАЙР эзэллээ.

Нийслэлийн монгол хэлний багш нарын 2019 оны “Суралцагчдын ялгаатай байдлыг сургалтад харгалзах нь – Үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт илтгэлийн  уралдаанд Г.Энхжаргал багш ТУСГАЙ БАЙР эзэллээ.