Нийслэлийн ЕБС-ийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан

Нийслэлийн ЕБС-ийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан "Хор баяртай" сэдэвт эссээ бичлэгийн уралдаанд 11г ангийн сурагч Нямаа-Од дэд байрт шалгарлаа.