card
2020-2021 оны хичээлийн жил 1-р ангид элсэх заавар

2020-2021 оны хичээлийн жил 1-р ангид элсэх заавар

2020-2021 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэх сурагчдын бүртгэлийг дараах зааврын дагуу цахимаар бүртгүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
4-р анги математикийн хичээл

4-р анги математикийн хичээл

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 76-р сургуулийн 4-р ангийн багш нарын бэлдсэн математикийн хичээл

Дэлгэрэнгүй
Зураг зүй 12-р анги

Зураг зүй 12-р анги

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 76-р сургуулийн дизайн технологийн багш Д.Нүрзэдлхам, Л.Оюун-Эрдэнэ нарын бэлтгэсэн 12-р ангийн зураг зүйн хичээл

Дэлгэрэнгүй
СХД-ийн бага ангийн багш нарын тэмцээн боллоо.

СХД-ийн бага ангийн багш нарын тэмцээн боллоо.

СХД-ийн бага ангийн багш нарын тэмцээн боллоо.

Дэлгэрэнгүй
Багш нарын урлагийн үзлэг

Багш нарын урлагийн үзлэг

Багш нарын урлагийн үзлэг

Дэлгэрэнгүй
Боловсролын чанарын үнэлгээний судалгааны үр дүнд тулгуурлан зөвлөмж боловсрууллаа.

Боловсролын чанарын үнэлгээний судалгааны үр дүнд тулгуурлан зөвлөмж боловсрууллаа.

Боловсролын үнэлгээний төв 2019 оны 3-р сард өмчийн бүх хэлбэрийн  ерөнхий боловсролын сургуулиудын 3, 9, 10 дугаар ангийн суралцагчдыг хамруулсан Чанарын үнэлгээний судалгааг зохион байгуулсан бөгөөд судалгааны үр дүнд үндэслэн 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүрэг бүрт сургалтын чанар, сурлагын амжилтыг ахиулах чиглэлээр бодлого боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд суурь мэдээлэл болохуйц зөвлөмж боловсруулах ажлыг БСШУСЯ-ны ЕББГазар, НҮБ-ийн Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-20-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
БНСУ-д хөтөлбөр, үнэлгээний чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, туршлага солилцлоо

БНСУ-д хөтөлбөр, үнэлгээний чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, туршлага солилцлоо

2019.10.20-2019.11.02-ны хугацаанд БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /КOICA/, Солонгосын сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээний байгууллага /KICE/- аас зохион байгуулсан "Ерөнхий боловсролын дунд, ахлах ангийн сургалтын хөтөлбөр, арга зүй, үнэлгээний чадавхийг бэхжүүлэх сургалт"-нд БСШУСЯ-ны харьяа БҮТ, Боловсролын хүрээлэн, БМДИ-ийн удирдлага, арга зүйч, мэргэжилтнүүд болон ЕБС-ийн багш нарын төлөөлөл бүхий баг хамт олон хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
'Хичээл эхэллээ

'Хичээл эхэллээ" хэвлэлийн бага хурал болно

БСШУСЯ Хичээлийн шинэ жилийг угтан "Хичээл эхэллээ" нээлттэй мэдээллийн өдөр арга хэмжээ, Хэвлэлийн бага хурал зарлаж байна. 

Дэлгэрэнгүй
Монгол хэл, орос хэл, нийгмийн тухай мэдлэг шалгалтын хэмжээст оноо, жагсаалт гарлаа

Монгол хэл, орос хэл, нийгмийн тухай мэдлэг шалгалтын хэмжээст оноо, жагсаалт гарлаа

2019 оны 06-р сарын 20-ны өдөр 09:00 цагт Монгол хэл, 13:00 цагт Орос хэл, 16:30 цагт Нийгмийн тухай мэдлэг шалгалтыг зохион байгуулж шалгалтын материалыг шалгалт өгсөн даруйд нь шууд засаж анхны оноог шалгуулагчдад мэдээлсэн. Тус шалгалтуудын хэмжээст оноог www.eec.mn цахим сайтад байршууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ЭЕШ-ын шалгуулагчдын анхааралд

ЭЕШ-ын шалгуулагчдын анхааралд

Шалгуулагчдын ЭЕШ-ын батламж хуудсыг 2019 оны 06-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн тараана. ЭЕШ болон МХБШ-ын батламж хуудас нь 2,5 жилийн хугацаанд хүчинтэй.

Дэлгэрэнгүй
Биологи, математикийн шалгалтын хэмжээст оноо, жагсаалт гарлаа

Биологи, математикийн шалгалтын хэмжээст оноо, жагсаалт гарлаа

2019 оны 06-р сарын 19-ний өдөр 09:00 цагт Биологи, 13:00 цагт Математикийн шалгалтыг зохион байгуулж шалгалтын материалыг шалгалт өгсөн даруйд нь шууд засаж анхны оноог шалгуулагчдад мэдээлсэн.

Дэлгэрэнгүй